เปลี่ยนชุดไฟสนาม ภายนอก ไม่เกิน 2 จุด

฿500

 (ราคาเริ่มต้น)

Description

Type : Installation
Location : ตำบลเทพกระษัตริ

รายละเอียดบริการประกอบด้วย

  • เปลี่ยนหลอดไฟเดิม
  • เดินสายใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
  • ติดตั้งโคมไฟ หลอดไฟ 
  • ทดสอบการติดตั้งและทำความสะอาดบริเวณที่ติตตั้ง

*ราคายังไม่รวมค่าอุปกรณ์และสายไฟ

How it works

1.Contact our Customer Service for making an appointment and a quotation.
2.Our pro will meet you at your home (for site inpection, if needed) 
3.Backed by Phuketallservices's Happiness Guarantee

Hiring independently may result in 'unprotected' potentially exposing you to risks associated with the employment arrangement. This could lead to the service provider being scrutinized, and their track record of non-compliance with the company's terms and conditions being documented.