ออกแบบและต่อเติม ห้องครัวไทยสมัยใหม่ ( KITC_K_AM)

฿70,000

 (ราคาเริ่มต้น)

Description

Type : Idea & Design
Location : ตำบลไม้ขาว

ลักษณะงาน

  • ออกแบบและดีไซต์ ฟรี!!
  • งานต่อเติม

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 : นัดพูดคุยรายละเอียดที่ต้องการภายในพื้นที่ออกแบบ ทำการเสนอราคา ตกลงราคา ทำการว่าจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 : เริ่มงาน ทำการออกแบบ และส่งแบบให้ลูกค้า กรณีต้องการให้ออกแบบด้วย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3 : เซ็นสัญญาว่าจ้าง บรีพกำหนดการดำเนินงานและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงินค่ามัดจำงานล่วงหน้าตามสัญญาว่าจ้าง

ขั้นตอนที่ 5 : ดำเนินการตามกำหนดการดำเนินงานที่ได้ตกลงกันไว้ ควบคุมและส่งงานโดยหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ 6 : ดำเนินการตามกำหนดการดำเนินงานที่ได้ตกลงกันไว้ ควบคุมและส่งงานโดยหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกัน

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเรียกใช้บริการ

1. ผู้ให้บริการประกันงานตามระยะเวลาและรายละเอียดในสัญญาว่าจ้าง นับตั้งแต่วันที่ลงในใบรับประกัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานปกติ

2. การรับประกันหมายถึงการให้บริการซ่อมแซม งานโครงสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามรายละเอียดในแบบ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ

3. เรารับประกันเฉพาะงานโครงสร้างเท่านั้น

4. ใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ

5. ใช้บริการการติดตั้งของผู้ให้บริการ

6. เป็นการติดตั้งโครงสร้างใหม่ ไม่ใช่การดัดแปลงหรือต่อเติมโครงสร้างเดิม หรือเป็นการซ่อมแซมใหม่

7. ผู้ให้บริการไม่รับประกันการที่โครงสร้างเสียหาย โดยเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ

8. การรับประกันสิ้นสุดทันทีในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

– มีการดัดแปลงหรือต่อเติมโครงสร้าง

– มีการกระทำใดฯอันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่โครงสร้าง อาทิเช่น การติดโคมไฟระย้า ติดแผงโซล่าเซล เป็นต้น

9. ผู้ซื้อต้องแจ้ง ผู้ให้บริการภายใน 1 วัน นับตั้งแต่พบเห็นความเสียหาย เพื่อผู้ให้บริการจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสาเหตุว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกันหรือไม่

10. การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันสำหรับการติดตั้งและต่อเติม ตามรายละเอียดในใบรับประกันนี้เท่านั้น ผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันการติดตั้งและต่อเติมในกรณีอื่นๆได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

How it works

1.Contact our Customer Service for making an appointment and a quotation.
2.Our pro will meet you at your home (for site inpection, if needed) 
3.Backed by Phuketallservices's Happiness Guarantee

Hiring independently may result in 'unprotected' potentially exposing you to risks associated with the employment arrangement. This could lead to the service provider being scrutinized, and their track record of non-compliance with the company's terms and conditions being documented.