ติดตั้งถังพักน้ำ

฿2,000

 (Onwards)

Description

Type : Repair & Service
Location : Chalong

การติดตั้ง แท้งค์น้ำ มีด้วยกันหลายวีธี เช่น 

      1.  การติดตั้งแบบ ต่อกับท่อจากท่อของระบบประปาโดยตรง ผ่านถังเก็บน้ำ ผ่านปั๊มน้ำ และต่อเข้าบ้าน 

      2.  การติดตั้งระบบประปาแบบ 2 ระบบ  

          (เป็นวิธีที่นิยมใช้งานมากที่สุด โดยเพิ่มการจ่ายน้ำจากท่อประปาโดยไม่ผ่านถังเก็บน้ำไว้ใช้งาน) 

      3.  การติดตั้งระบบประปาแบบ 3 ระบบ  

          (สำหรับกรณีที่น้ำประปาไหลแรง แต่มีระบบสำรองให้ปั๊มน้ำดูดจากท่อประปาโดยตรง) 

      4.  การติดตั้งระบบประปาแบบ 4 ระบบ  

          (เพิ่มระบบปั๊มน้ำดูดน้ำจากท่อประปาเติมเข้าถังเก็บน้ำไว้สำหรับกรณีน้ำประปาไหลอ่อน)

How it works

1.Contact our Customer Service for making an appointment and a quotation.
2.Our pro will meet you at your home (for site inpection, if needed) 
3.Backed by Phuketallservices's Happiness Guarantee

Hiring independently may result in 'unprotected' potentially exposing you to risks associated with the employment arrangement. This could lead to the service provider being scrutinized, and their track record of non-compliance with the company's terms and conditions being documented.