Build Swimming Pool

Build Swimming Pool

How much does it cost to build a swimming pool? If you live in a warm climate, want to enhance your outdoor living space, or add value to your home, adding a swimming pool to your property can be a gr...

กระเบื้องปูพื้นโรงรถ COTTO RIVERSTONE BONE 12″ X 12″ พร้อมติดตั้ง

กระเบื้องปูพื้นโรงรถ COTTO RIVERSTONE BONE 12″ X 12″ พร้อมติดตั้ง

รายละเอียดบริการ เริ่มต้น 15 ตร.ม. 24,000 บาท   รับประกันการติดตั้ง 180 วัน ราคาค่าติดตั้งจะเสนอราคาท่านหลังจากสำรวจหน้างานแล้ว ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง 1,600 บาท/ตร.ม. ค่าสำรวจ 1,000 บาท (ค่าสำร...

กระเบื้องปูพื้นโรงรถ COTTO RIVERSTONE BEIGE 12

กระเบื้องปูพื้นโรงรถ COTTO RIVERSTONE BEIGE 12

รายละเอียดบริการ เริ่มต้น 15 ตร.ม. 24,000 บาท  รับประกันการติดตั้ง 180 วัน ราคาค่าติดตั้งจะเสนอราคาท่านหลังจากสำรวจหน้างานแล้ว ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง 1,600 บาท/ตร.ม. ค่าสำรวจ 1,000 บาท (ค่าสำรว...

กระเบื้องปูพื้นโรงรถ COTTO ARROCK 12″ X 12″ พร้อมติดตั้ง

กระเบื้องปูพื้นโรงรถ COTTO ARROCK 12″ X 12″ พร้อมติดตั้ง

รายละเอียดบริการ เริ่มต้น 15 ตร.ม. 24,000 บาท รับประกันการติดตั้ง 180 วัน  ราคาค่าติดตั้งจะเสนอราคาท่านหลังจากสำรวจหน้างานแล้ว  ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง 1,600 บาท/ตร.ม.  ค่าสำรวจ 1,000 บาท (ค่าสำ...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ผิวไวนิล ไวนิลทัช (VinylTouch) ตราช้าง ลาย สโนว์

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ผิวไวนิล ไวนิลทัช (VinylTouch) ตราช้าง ลาย สโนว์

คุณสมบัติ: ☆ ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ☆ ปิดผิวหน้าด้วยไวนิลสีขาว เช็ดทำความสะอาด...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ผิวไวนิล ไวนิลทัช (VinylTouch) ตราช้าง ลาย ทรายขาว

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ผิวไวนิล ไวนิลทัช (VinylTouch) ตราช้าง ลาย ทรายขาว

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ปิดผิวหน้าด้วยไวนิลสีขาว เช็ดทำความสะอาดได้ง...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ปรุลาย เท็กซ์เจอร์ทัช (TexturTouch) ตราช้าง ลาย โลมา

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ปรุลาย เท็กซ์เจอร์ทัช (TexturTouch) ตราช้าง ลาย โลมา

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง เคลือบสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% แบบฟิล์มสีด้านจา...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ปรุลาย เท็กซ์เจอร์ทัช (TexturTouch) ตราช้าง ลาย ปักเป้า

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ ปรุลาย เท็กซ์เจอร์ทัช (TexturTouch) ตราช้าง ลาย ปักเป้า

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง เคลือบสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% แบบฟิล์มสีด้านจา...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ เคลือบสี คัลเลอร์ทัช (ColorTouch) ตราช้าง ลาย มุก

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ เคลือบสี คัลเลอร์ทัช (ColorTouch) ตราช้าง ลาย มุก

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง เคลือบสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% แบบฟิล์มสีด้านจา...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ร่มไม้

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ร่มไม้

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ไอศวรรย์

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ไอศวรรย์

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ชมพูพันทิพย์

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ชมพูพันทิพย์

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ชวนชม

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ชวนชม

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย นวลจันทร์

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย นวลจันทร์

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ผกามาศ

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ผกามาศ

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย พวงผกา

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย พวงผกา

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย หยาดเพชร

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย หยาดเพชร

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ฟ้าใส

ติดตั้ง แผ่นฝ้าทีบาร์ พิมพ์ลาย เปเปอร์ทัช (PaperTouch) ตราช้าง ลาย ฟ้าใส

คุณสมบัติ: ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ แข็งแกร่งทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ ไม่แอ่นตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง เบาลงกว่าเดิม ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัว...

ติดตั้ง แผ่นผนังยิปซัม มัลติวอลล์ ตราช้าง (MultiWall)

ติดตั้ง แผ่นผนังยิปซัม มัลติวอลล์ ตราช้าง (MultiWall)

คุณสมบัติ: ระบบผนังแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของผนัง ได้ในระดับ “Severe Duty” ซึ่งมีความแข็งแรงในระดับที่เทียบเท่าผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน ป้องกันเสียงได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยค่าการกั้นเสีย...

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ขอบลาด 4 ด้าน (Synia) ชนิด มาตรฐาน

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ขอบลาด 4 ด้าน (Synia) ชนิด มาตรฐาน

คุณสมบัติ: มีขอบแผ่นที่ผลิตพิเศษให้ลาดลงบริเวณหัวและท้ายของด้านหลังแผ่นซึ่งจะลาดลงเมื่อยิงสกรู สวยงาม เรียบเนียน ตลอดทั้งผืนฝ้า ไม่เห็นรอยต่อของการฉาบและไม่เกิดรอยนูน ประหยัดเวลาในการติดตั้ง แข็งแรงทน...

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ชนิด ทนไฟ (FireBloc)

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ชนิด ทนไฟ (FireBloc)

คุณสมบัติ: เพิ่มคุณสมบัติการทนไฟ เสริมความแข็งแรง โดยเพิ่มส่วนผสมของเส้นใยชนิดพิเศษ ทำให้เนื้อยิปซัมเกาะตัวกันแน่น โดยประกบด้วยกระดาษเหนียวอัดแน่นชนิดพิเศษสีชมพู สามารถออกแบบให้เป็นระบบป้องกันไฟได้ตั้...

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ชนิด กันร้อน (HeatBloc)

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ชนิด กันร้อน (HeatBloc)

คุณสมบัติ: เพิ่มคุณสมบัติการป้องกันการส่งผ่านความร้อน โดยบุแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนด้านหลัง สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง 93.7%  เป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้ห้องเย็นสบาย  เป็นฉนวนป้องกันไฟ เพราะผลิตขึ้น...

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ชนิด ทนชื้น (MoistBloc)

ติดตั้ง แผ่นยิปซัม ตราช้าง ชนิด ทนชื้น (MoistBloc)

คุณสมบัติ: เพิ่มคุณสมบัติการทนความชื้น โดยในเนื้อยิปซัมมีการผสมสารป้องกันการดูดซึมความชื้น ทำให้การดูดซึมน้ำไม่เกิน 5% ประกบด้วยกระดาษเหนียวอัดแน่นชนิดพิเศษสีเขียว เป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้ห้องเย็นสบา...