รั้วทึบผสมกับประตูแบบโปร่ง

รั้วทึบผสมกับประตูแบบโปร่ง

ลักษณะงาน ออกแบบและดีไซต์ ฟรี!! งานต่อเติม สำรวจหน้างาน ฟรี!! ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ 1 : นัดพูดคุยรายละเอียดที่ต้องการภายในพื้นที่ออกแบบ ทำการเสนอราคา ตกลงราคา ทำการว่าจ้าง  ขั้นตอนที่ 2 : เริ่มงา...

Ceiling fan Installation

Ceiling fan Installation

Bathroom fittings repair is something most homeowners don’t even consider until it becomes necessary. Bathroom fittings repair require a lot of things such as fixing broken faucets, leaky supply valve...

Rain Gutter Installation

Rain Gutter Installation

สินค้ารางน้ำฝน ไวนิล VG รุ่น Ezy  พร้อมบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่สำรวจหน้างาน การให้คำปรึกษา และเข้าติดตั้ง ใช้งานได้กับ ทั้งบ้านสร้างใหม่ หรือบ้านเก่า ที่มีชายคาใกล้กับเพื่อนบ้านมากๆ จึงต้องการรางน้ำฝน...

Rain Gutter SCG SMART Brown with Installation

Rain Gutter SCG SMART Brown with Installation

Rain Gutter Installation SCG Vinyl Gutter is one of the most popular rain gutter materials used by owner due to its strong, durable, fire-retardant properties and does not rust throughout its service ...

Exterior Painting

Exterior Painting

Exterior painting may be the most-effective defence for your house against external environmental factors. So choosing the right exterior paint is critical when it comes to painting your house. Moreov...

Anti-slip service

Anti-slip service

Exterior Anti-Slip Painting Servic details Duration Depends on scope of work Pricing THB 500/sqm Minimum order THB 2500/ 4 sqm  What’s included in Anti-Slip Painting Service + Material and labor costs ( Min 4 Sqm)

Concrete Tile Flooring Installation

Concrete Tile Flooring Installation

Suitable for decorative paving in gardens, around the house, walkways, parking lots, or areas receiving rainwater runoff. Concrete tiles Flooring Installation details Duration As per scope of works Tu...

Light Fixture Replacement – Up to 2 Fixtures

Light Fixture Replacement – Up to 2 Fixtures

What’s included with this service? Removing existing light fixture Wiring up to 2 customer-supplied light fixtures Installing new mounting bracket and light fixture into existing junction box location...

Laundry – Wash and Fold by in Thalang

Laundry – Wash and Fold by in Thalang

Getting no time to do your laundry? Try our wash and fold services. Just dump all your clothes that don’t require ironing into a separate bag. We’ll collect it from you, clean, fold, and give it back ...

Drywall Repair and Patch

Drywall Repair and Patch

What’s included with this service? Hole large up to  12 inches Repairing up to 3 drywall holes A second visit may be required for drying and sanding Up to 4 hours of work on drywall repair Painting th...

Home Disinfection and Sanitization

Home Disinfection and Sanitization

WHO guideline: To prevent the spread of COVID 19, household members are advised to regularly clean and disinfect high-touch surfaces daily in household common areas (e.g. tables, hard-backed chairs, d...

Bed Frame Assembly

Bed Frame Assembly

What’s included with this service? Assembly of 1 bed frame per product instructions Typical assembly time of 3 day Moving the bed frame to a new room is not included Longer assembly times may result in additional service fees

Juicer Mixer Grinder not working

Juicer Mixer Grinder not working

Juicer Mixer Grinder has become an essential kitchen appliance due to its capability of performing difficult, effort intensive tasks in seconds. Get your appliance repaired by the best Pros around you...

Mobile Phone Screen Replacement

Mobile Phone Screen Replacement

Get your broken, scratched or cracked screen of your Smartphone replaced by the experts at your door steps. Our mobile handset repair professionals are highly skilled, background verified and reliable...

Desktop repair

Desktop repair

Desktops and PCs can malfunction due to issues such as hardware failure or internal software issues such as operating system crash, viruses, spyware, malicious infections etc. Just book a case to get ...

Juicer Mixer Grinder not working

Juicer Mixer Grinder not working

Juicer Mixer Grinder has become an essential kitchen appliance due to its capability of performing difficult, effort intensive tasks in seconds. Get your appliance repaired by the best Pros around you...

Printer or scanner repair

Printer or scanner repair

Common problems with printer are printer not printing, paper jamming, printer taking too long to print, printed text looking lousy etc. Scanners have their own set of problems. Just book a case and le...

Geyser installation

Geyser installation

Hot water is essential, especially during winters. You need hot water not for just bathing but for all kinds of domestic chores including cleaning, washing etc. Installing a geyser is the best and mos...

Lock installation

Lock installation

The job of a door lock is to keep the door closed and provide safety against any intruders or theft in any home or business. Get the best Pros at phuketallservices.com to install door locks. What’s In...

General Carpentry Work

General Carpentry Work

Are you looking to do some interior changes in your home? Do you want to fix that squeaky door or window? Hire the best carpenters near you to carry out custom home improvements, custom cabinetry, rep...

Lock repair

Lock repair

It’s rare but sometimes door locks refuse to accept their combination keys due to part failure or manufacturing defect. But that doesn’t mean the lock needs to be replaced. It can be repaired as well....

Kitchen Cleaning

Kitchen Cleaning

Everybody likes a get-together. So do germs, roaches and pests. And what better place than a dirty kitchen with hidden dirt, grime and moisture that gets collected over time. Kitchen is the heart of y...

Chair Cleaning

Chair Cleaning

Our chair cleaning services give your home and/ or office a fresh look. Keep those chairs and furniture dirt and allergen free.Chair Cleaning details Duration : 1 – 2 hours Turnaround Time : 2 hours M...

บริการติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต #1 ติดตั้งบนทราย

บริการติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต #1 ติดตั้งบนทราย

คุณสมบัติสร้างพื้นที่รอบบ้านให้สวยงามและให้ได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น หน้าฝนไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องความเฉอะแฉะ เลอะเทอะ หรือเกิดอันตรายจากพื้นหญ้าเดิม หรือพื้นเดิมอื่นๆที่ไม่ปลอดภัย สินค้ามีมาตรฐาน ทนท...