• ติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในห้องน้ำ

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในห้องน้ำ

ภูเก็ต

฿1,500 (ราคาเริ่มต้น)

Type : Installation
Condition : Shop
Warranty : YES
ad type งานติดตั้ง ad type

Description

ข้อมูลสินค้าและบริการ

 1. บริการรื้อถอนติดตั้งพัดลมเดิม
 2. ติดตั้งพัดลมใหม่
 3. เชื่อมต่อท่อลม (ถ้ามี)
 4. เดินสายไฟ เชื่อมต่อกับสวิทซ์และทดสอบการใช้งาน
 5. การขนวัสดุเดิมทิ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาแจ้งกับผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเรียกใช้บริการ

 • เป็นราคาสำหรับงานบริการต่อจุดพร้อมกันและเป็นสถานที่เดียวกันเท่านั้น
 • ่่ราคายังไม่รวมค่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง​ตามการประเมิน​หน้างาน
 • ราคาไม่รวมค่าบริการที่จอดรถในกรณีที่รถให้บริการของช่างต้องเสียค่าบริการจอดรถเพิ่ม
 • ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ
 • ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการจากทางเรา 3 % ในกรณีที่ซื้อเกิน 1,000 บาท
 • กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับช่างโดยตรง
 • คุณควรนัดหมายวันเวลากับทางช่างหรือแจ้งให้ช่างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ควรแจ้งช่างล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • กรุณานัดหมายวันให้บริการภายในเวลา 9.00 น. – 17.00 น.

Please contact our guest services on  +66983435600 or Click here for Whatsapp

 

Location

ภูเก็ต