• ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE
 • ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE
 • ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE
 • ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE
 • ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE
 • ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE
 • ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE

ต่อเติมระเบียงและครัวไทยนอกบ้าน – KITC_K_JOE

ตำบลไม้ขาว

฿10,000 (ราคาเริ่มต้น)

Type : Repairs
Condition : Corporation
Warranty : YES
ad type งานบริการ ad type

Description

ลักษณะงาน

 • ออกแบบและดีไซต์ ฟรี!!
 • งานต่อเติม ปรับปรุงระเบียงบ้านและครัวไทย นอกตัวบ้าน

ขั้นตอนการทำงาน

 • ขั้นตอนที่ 1 : นัดพูดคุยรายละเอียดที่ต้องการภายในพื้นที่ออกแบบ ทำการเสนอราคา ตกลงราคา ทำการว่าจ้าง  
 • ขั้นตอนที่ 2 : เริ่มงาน ทำการออกแบบ และส่งแบบให้ลูกค้า กรณีต้องการให้ออกแบบด้วย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการลูกค้า  
 • ขั้นตอนที่ 3 : เซ็นสัญญาว่าจ้าง บรีพกำหนดการดำเนินงานและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
  ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงินค่ามัดจำงานล่วงหน้าตามสัญญาว่าจ้าง
 • ขั้นตอนที่ 5 : ดำเนินการตามกำหนดการดำเนินงานที่ได้ตกลงกันไว้ ควบคุมและส่งงานโดยหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย
 • ขั้นตอนที่ 6 : ดำเนินการตามกำหนดการดำเนินงานที่ได้ตกลงกันไว้ ควบคุมและส่งงานโดยหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกัน

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเรียกใช้บริการ 

 • ผู้ให้บริการประกันงานตามระยะเวลาและรายละเอียดในสัญญาว่าจ้าง นับตั้งแต่วันที่ลงในใบรับประกัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานปกติ 
 • การรับประกันหมายถึงการให้บริการซ่อมแซม งานโครงสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามรายละเอียดในแบบ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ
 • เรารับประกันเฉพาะงานโครงสร้างเท่านั้น
 • ใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ
 • ใช้บริการการติดตั้งของผู้ให้บริการ
 • เป็นการติดตั้งโครงสร้างใหม่ ไม่ใช่การดัดแปลงหรือต่อเติมโครงสร้างเดิม หรือเป็นการซ่อมแซมใหม่
 • ผู้ให้บริการไม่รับประกันการที่โครงสร้างเสียหาย โดยเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ
 • การรับประกันสิ้นสุดทันทีในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
   –  มีการดัดแปลงหรือต่อเติมโครงสร้าง
   –  มีการกระทำใดฯอันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่โครงสร้าง อาทิเช่น การติดโคมไฟระย้า ติดแผงโซล่าเซล เป็นต้น
 • ผู้ซื้อต้องแจ้ง ผู้ให้บริการภายใน 1 วัน นับตั้งแต่พบเห็นความเสียหาย เพื่อผู้ให้บริการจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสาเหตุว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกันหรือไม่
 • การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันสำหรับการติดตั้งและต่อเติม ตามรายละเอียดในใบรับประกันนี้เท่านั้น ผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันการติดตั้งและต่อเติมในกรณีอื่นๆได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Please contact our guest services on  +66983435600 or Click here for Whatsapp

 

Location

ตำบลไม้ขาว