• ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (กล่องไฟควบคุม)

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (กล่องไฟควบคุม)

ภูเก็ต

฿2,000 (ราคาเริ่มต้น)

Type : Installation
Condition : Profesional
Warranty : YES

Description

ตู้ไฟหรือกล่องไฟ เป็นตู้ที่ใช้รวมการติดตั้งทั้งสายไฟ ทั้งอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันอันตรายต่างๆ

บริการประกอบด้วย

 1. ค่าสำรวจหน้างาน ฟรี
 2. ค่าติดตั้งกล่องไฟ (Comsumer Unit)
 3. เชื่อมสายไฟวงจรย่อยต่างๆ เรียงเก็บสายไฟกับลูกเซอร์กิตไม่เกิน 12 จุด
 4. เดินสายกราวน์ที่ตอกลงดินภายนอกอาคาร
 5. ไม่รวมค่าดึงสายเมน (หากมี กรุณาแจ้งก่อน ราคา 1,500 – 2,500)

เงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเรียกใช้บริการ

 • เป็นราคาสำหรับงานบริการต่อจุดพร้อมกันและเป็นสถานที่เดียวกันเท่านั้น
 • ่่ราคายังไม่รวมค่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง​ตามการประเมิน​หน้างาน
 • ราคาไม่รวมค่าบริการที่จอดรถในกรณีที่รถให้บริการของช่างต้องเสียค่าบริการจอดรถเพิ่ม
 • ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ
 • ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการจากทางเรา 3 % ในกรณีที่ซื้อเกิน 1,000 บาท
 • กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับช่างโดยตรง
 • คุณควรนัดหมายวันเวลากับทางช่างหรือแจ้งให้ช่างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ควรแจ้งช่างล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • กรุณานัดหมายวันให้บริการภายในเวลา 9.00 น. – 17.00 น.

Please contact our guest services on  +66983435600 or Click here for Whatsapp

 

Location

ภูเก็ต