ทอท.เปิดประมูล Duty Free Pick-up Counter ภูเก็ต สัมปะทาน 10ปี 6เดือน

ทอท.เปิดประมูล Duty Free Pick-up Counter ภูเก็ต สัมปะทาน 10ปี 6เดือน

ทอท. เปิดประมูลคัดเลือกผู้ประกอบการ รับสิทธิให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร Duty Free Pick-up Counter สนามบินภูเก็ต เพียงรายเดียว สัมปทาน นาน 10 ปี 6 เดือน โดยไม่นับรวมกรณีที่ ทอท. เป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากรด้วยตนเอง มีกำหนดนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2575..

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *